GAC topmøde for første gang i Danmark

Mødet i Billund havde deltagere fra over 20 lande fra store dele af verden.

For første gang har FAI-GAC holdt sit årlige møde i Danmark, nærmere bestemt på Legoland hotel og konferencecenter i Billund.  FAI (Fédération Aéronautique Internationale) er hovedorganisation for alt hvad der har med luftsport at gøre. Organisationen har hovedkontor i Lausanne i Schweiz.

Alt lige fra flyvning med små droner i lav højde til amatør raketter som sendes ud i rummet er under FAI’s vinger. I vores GA-verden hører bl.a. sport som Præcisions- og Rallyflyvning, Air Race og også en komite, som holder styr på verdensrekorder indenfor flyvningen. Hele denne del under FAI kaldes General Aviation Committe, GAC.

FAI-GAC mødes en gang om året for at diskutere og arbejde med udviklingen af sport indenfor GA og evt. ændringer af regler i de forskellige sportsgrene. Det er også her der tages beslutning om fremtidige sportsbegivenheder som verdensmesterskaber, Air Games etc. Mødet har deltagere fra hele verden, så en slags topmøde indenfor GA kan man godt kalde det.

Hvert FAI-medlemsland har udpeget 2 personer (delegate /alternate) til at repræsentere sit lands nationale luftsportsforbund. For tiden er det Vagn Jensen og Allan Hansen, der er hhv. delegate og alternate.

Vagn Jensen har den fine titel af ærespræsident i kraft af, at han tidligere har været præsident for FAI-GAC og selvfølgelig sit mangeårige virke indenfor GA og sport. Vagn Jensen modtog i 2014 i øvrigt også et stort hædersbevis i form af Charles Lindbergh diplomet. Allan Hansen er i øjeblikket formand for Præcisions-flyvningskomiteen, så Danmark er i høj grad med, der hvor beslutningerne tages indenfor luftsport.

Årsmødet i Billund foregik fredag-lørdag d. 8-9. november 2019. Fredag var der først møde i de mindre komiteer, som arbejder med opdatering og regler, gennemgang af evt. afholdte konkurrencer mm. Senere samme dag og hele lørdagen går med fælles møder, hvor alt præsenteres for alle deltagende lande. Til sidst stemmes der om evt. ændringer og der er præsenteres ofte også bud fra forskellige lande, som ønsker at afholde konkurrencer. Referater og div. rapporter fra selve møderne kan findes på FAI´s hjemmeside.

Det hele afsluttes lørdag aften med gallamiddag og selvfølgelig godt socialt samvær mellem alle landenes deltagere. Næste års møde afholdes i Sydafrika i forbindelse med Rally Verdensmesterskabet 2020.

Deltagerne ved mødet i Billund var:

Vagn Jensen tildelt fornem æresbevisning

Vagn Jensen fremviser Charles Lindbergh diplomet - flankeret af præsidenten for
Vagn Jensen fremviser Charles Lindbergh diplomet – flankeret af præsidenten for FAIs General Aviation Commission, Jean-Pierre Delmas (tv) og Præsicenten for FAI, John Grubbstrøm fra Sverige (th).

Mere end 30 års international indsats for motorflyvningen blev belønnet ved FAIs generalforsamling i Rotterdam i september, da Vagn Jensen fik overrakt den synlige hæder i form af Charles Lindbergh Diplomet.

FAI, som er flyvesportens svar på den internationale olympiske komite, er normalt ganske rundhåndet med diverse skulderklap til primært frivillige ledere, men der er ikke så mange når det gælder de største æresbevisninger. Til denne klasse hører i høj grad Charles Lindbergh Diplomet, som Vagn Jensen var den eneste modtager af ved dette års generalforsamling.

Selve tildelingen af diplomet kom ikke som nogen overraskelse, idet denne beslutning blev konfirmeret ved et møde i FAI i Lausanne allerede sidste år i december, og det blev selvsagt også markeret her hos DMU Sport.

Her blev begrundelsen og indstillingen bag tildelingen også præciseret – læs hovedpunkterne her.

FAI’s Charles Lindbergh diplom til Vagn Jensen

Allan Hansen & Vagn Jensen i Lausanne
Allan Hansen og Vagn Jensen var i Lausanne i Schweiz for at underskrive aftalen med FAI om at KDA / DMU Sport står som arrangør af VM i præcisionsflyvning 2015. Ved samme lejlighed fik Vagn Jensen tildelt FAI’s fineste udmærkelse, Charles Lindbergh diplomet, og benyttede lejligheden til at markere begivenhederne foran det store monument, der tæller ned til de næste olympiske lege i Rio i 2016 (hvor flyvning desværre ikke er på programmet).

Dansk flyvning har lidt svært ved at markere sig på podiepladserne når det gælder internationale konkurrencer for sportsfly. Men som vært og organisator for internationale begivenheder inden for denne sportsgren er Danmark helt fremme i feltet, og det blev endnu engang markeret i FAI’s hovedkvarter i Schweiz i midten af november, da DMU Sports’ grand old man Vagn Jensen blev tildelt Charles Lindbergh diplomet, som er organisationens højeste anerkendelse, idet selve den officielle overrækkelse først sker i Rotterdam i 2015.

Vagn Jensen blev nomineret til den prestigefyldte anerkendelse af generalsekretær i Kongelig Dansk Aeroklub, Anders Madsen, som i sin (engelske) indstilling blandt andet fremhævede:

  • Vagn Jensen has served as director, judge and jury member at numerous previously Championships. The list of chores over the past more than three decades is extremely long.

  • Vagn Jensen is the only person in the world to have served as competition director three times: WPFC 1989, WRFC 1995 and the combined WRFC / WPFC in 2004.

  • Thanks to his enthusiasm, initiative and financial competence, he successfully directed these FAI Precision and Rally Flying World Championships.

  • Vagn Jensen has been the main organizer and competition director of Danish National Championships in Precision- and Rally flying competitions with small exceptions every year since 1980 and every four years competition director of the Nordic Precision flying Championships as well. Without his enthusiasm and skills for air sports events, these events would not have reached same level.

På samme møde i Lausanne fik dansk luftsport endnu en gang tildelt værtskabet for en international begivenhed, nemlig verdensmesterskabet i præcisionsflyvning, WPFC2015.

Det mest usædvanlige ved denne begivenhed er paradoksalt nok, at Vagn Jensen ikke vil være øverst ansvarlige som Competition Director. Men som vice competition director vil han være lige i nærheden når der som altid opstår spørgsmål og uenigheder blandt de meget ambitiøse lande og konkurrencedeltagere, hvor det altid er en fordel at kunne trække på mange års erfaringer fra tidligere begivenheder.

‘Chefen for det hele’ ved VM i Skive i juli 2015 bliver Allan Hansen, der udover at være formand for DMU Sport også har deltagelse i mange internationale konkurrencer og ganske mange danske titler som pilot at trække på.