Kom godt i gang med precision

Af Allan Hansen, formand for Luftsport Danmark

I Danmark afholder Luftsport Danmark hvert år konkurrencer i både Rally- og Præcisionsflyvning.
Vi opdeler normalt vores konkurrencer i 2 klasser. A-klassen for de mere erfarne og en B-klasse for begyndere og let øvede.
I begge klasser er det tilladt at have en navigatør med, men ønsker man senere at komme på ”landsholdet” og deltage i internationale konkurrencer, så foregår præcisionsflyvning altid som soloflyvning.

Formålet med konkurrencer i Præcisionsflyvning er at styrke og forbedre de grundlæggende flyvefærdigheder. Piloten skal navigere og håndtere et fly under grundlæggende visuelle flyveforhold uafhængigt af ​​tekniske systemer, hvilket forbedrer flyvesikkerheden. I de nye regler fra 2018 er det dog tilladt at bruge flyets fastmonterede GPS. Tidligere blev måtte al navigation kun foregå ved brug af kort og kompas.

Konkurrencen består af følgende tre dele:

  • Flyveplanlægning og navigation
  • Special observation
  • Landinger

Selvom der er mange nye ting at holde styr på, så tøv ikke med at melde dig til en konkurrence i Præcisionsflyvning. Alle er jo startet som nybegyndere og der vil altid være nogen, som er parate til at hjælpe dig og give gode råd. Som nævnt er dette jo en konkurrence i grundlæggende flyvefærdigheder, og mange af tingene er på samme måde som under den grundlæggende pilotuddannelse.

Som meget andet indenfor flyvning er det rigtig fint med en tjekliste. Den hjælper som det første med at huske på de ting du skal have med hjemmefra, dvs. grej og udstyr. Derefter nogle punkter, som gør det nemmere at huske på opgaverne i en logisk rækkefølge. Download listen her.
Punkterne i listen kommer vi nærmere ind på den efterfølgende kronologiske beskrivelse af en typisk konkurrencedag.

Ankomst / Briefing
Efter ankomst til flyvepladsen starter vi som regel roligt ud med morgenkaffe og får hilst på andre flyvevenner.
Nogen ankommer allerede dagen før selve konkurrencen, hvor det ofte vil være muligt at få gode råd og vejledning fra erfarne konkurrence-piloter.

På konkurrencedagen – så snart alle deltagere er ankommet – holder vi en lille briefing om vejr og andet nyttig information.
Ved første lejlighed hænges en startliste op, så alle kan se hvornår de skal være klar til dagens opgaver.
Startlisten laver vi ud fra den hastighed (TAS), som piloterne angiver de vil flyve med under konkurrencen.
Hastigheder vi typisk være 70-85 knob for de kendte flytyper som C150-172, PA28. (Min. er 65 knob)
Vi starter med de hurtigte fly først og undgår dermed, at nogen overhaler andre deltagere under navigationsturen.

Så snart startlisten er offentliggjort kan man starte med at skrive de vigtigste tidspunkter ind i checklisten. Husk også at stille dit ur efter master-uret, som vil være placeret så alle har mulighed for at se det.

Beregning af flyveplan
Første opgave er planlægning af navigationsturen. På startlisten ses hvornår man vil få udleveret en kuvert med diverse materialer og et kort over konkurrence-området. I Danmark bruger vi kort i forholdet 1:200.000 (færdselskort) som i dette eksempel:

Klik på kortet og hent i fuld skala

 

I den udleverede kuvert er som det vigtigste en flyveinstruktion med en beskrivelse af den tur, vi skal flyve. Det første vi skal i gang med er at tegne navigationsturen på kortet og beregne den.

Se et eksempel på en flyveinstruktion her.
Svarene skrives i et svar-skema, som også findes i den udleverede kuvert.

 

 

 

Tegn rute med bagben
Tegn hele ruten på kortet. Alle vendepunkter er på forhånd markeret på kortet, så det skulle være nemt blot at forbinde dem tydelige streger.
Med “bagben” menes, at du skal huske at forlænge det første ben på ruten lidt bagud, så du får lidt at flyve efter inden startpunktet.

Mål TT
Måles med din vinkelmåler og skrives ind på svar-skemaet.

Kontrol TT
Altid en god idé lige at tjekke efter en gang til. Bare lige et hurtigt tjek om f.eks. en østlig kurs nu også er tæt 90 grader osv.
Mange er kommet til at skrive en kurs 180 grader modsat det rigtige, blot fordi man har vendt vinkelmåleren forkert!

Udregn W/GS/TH
Udregning af vindkorrektion, ground speed og true heading (TH).
Og nej, du må desværre ikke bruge din ipad/smartphone etc. Du må kun manuelt udstyr, som da vi lærte det første gang.
Den almindelige “Pooleys CRP Computer” kan være svær at aflæse nøjagtig, men er ok til at starte med.
Senere kan du få fat i en anden model, der er hurtigere og nemmere at aflæse.

Kontrol W/GS/TH
Igen en hurtig kontrol, så du udrydder dumme fejl.

Udregn tid
Fra GS og distancer udregnes tiden for hvert ben på ruten.

Kontrol tid m. minutpapir
En hurtig grov kontrol kan udføres her ved at bruge minut papiret.
Fold papiret på den rette GS og aflæs tiden på papiret.
Forklaring til minutpapiret kommer lidt længere fremme.

Kontroller og aflever
Kontroller at du har fået alle svarene på svar-skema.
Skema skal afleveres i tidsrummet fra 20 til 30 minutter fra du fik opgaven udleveret.

Når du har afleveret svar-skema, får du en computerberegnet flyveplan udleveret.
Herefter har alle en flyveplan med korrekte kurser, hastigheder og tider at arbejde videre med herfra.

Du skal være færdig med resten af planlægningen efter senest 60 minutter.
Derefter er der 15 minutter til at gå til fly og være klar til takeoff efter nøjagtig 75 minutter efter opgaveudleveringen. Din takeoff-tid bliver registreret af GPS-loggeren, som du får udleveret inden din navigationstur. Normalt registreres takeoff tid ved gennemflyvning af en virtuel port lige efter startbanens ophør, derfor er det her ok at passere i tidrummet fra angiveret takeoff plus 1 minut. Hvis man starter med at rulle lige på angivet takeoff tid er det aldrig et problem at passere indenfor dette minut.  Alle disse vigtige tidspunkter kan du indsætte i checklisten inden du starter på flyveplanlægningen, da tiderne vil fremgå af startlisten.

Efter du har fået udleveret en computerberegnet flyveplan, bruges tiden på at klargøre kortet til flyveturen.
Vi bruger igen checklisten.

Skær kortet til
Skær eller klip den del af kortet som ikke er nødvendigt, så er det meget nemmere at bakse rundt med i flyveren senere.
Pas på ikke at klippe vigtige landmærker væk, som evt. kan være gode at navigere efter, selvom det ikke umiddelbart hører til ruten.

Marker proceduredrej
Hvis kursen ændres over 90 grader ved et vendepunkt, skal der laves et såkaldt proceduredrej på 1 min.
De er allerede markeret på computer flyveplanen, så det er bare at markere dem på kortet i de rigtige vendepunkter.

Påsæt labels
Mange bruger at sætte små labels på kortet til at tydeliggøre tider og kurser.
Der er dog mange andre måder, så dette er blot til vejledning.

Marker tider
Tiderne overføres fra computerplanen til kortets startpunkt, vendepunkter og slutpunkt.

Minutmærker
Tegn minutmærker ved hjælp af minutmærkepapir.
Her har vi lavet nogle klar til dig. Lige til at printe ud i A4.

Herunder finder du 5 sider med minutmærker, som passer til 1:200.000 kort.

Minutmærker 50-60 knob
Minutmærker 60-70 knob
Minutmærker 70-80 knob
Minutmærker 80-90 knob
Minutmærker 90-100 knob

Papiret bruges ved at folde det på GS, som er udregnet for hvert ben.
Læg f.eks. papiret så tiden passer ved næste vendepunkt og marker minutmærker bagud til vendepunktet før.

Husk når du printer minutmærkepapir, at din printer ikke må lave om på skaleringen.
Check at cm-mål i kanten passer, når du har printet dem ud.

Minuttal
Når du har lavet minutmærker, skriver du herefter fortløbende minuttal på kortet.

Eksempel på et kort med markeringer:

Tider med rød: Tid ved startpunkt passage (40:00 – skriv kun minutter og sek. Reelle tid kunne f.eks. være 11:40:00). Efterfølgende en markering for hvert minut og tider i vendepunkter.

Kurser og proceduredrej med grøn farve.

Alt hvad der er fundet på turen er her markeret med blå farve (Bogstav G i startpunkt, F i vendepunkt 1, foto 4 ved minutmærke 49 osv.)

Udflyvning
Et vigtigt punkt, da rigtig mange har haft problemer med at finde startpunktet.
Man har fået tegnet en fin rute fra start- til slutpunkt, men en betingelse er jo at finde ud til startpunktet i første omgang.
Så her er det vigtigt blot at have en lille plan eller i de mindste har gjort sig lidt tanker om vejen dertil.
Som regel er startpunktet kun få minutters flyvning væk fra flyvepladsen, så det er en rigtig dårlig start ikke at finde startpunktet.
I visse tilfælde ligger der i opgave-sættet en lille udflyvningsplan, som så selvfølgelig må følges.

Eksempel på udflyvningskort fra Skive Lufthavn

 

 

 

 

 

 

 

Fold kortet
Fold kortet rundt langs ruten, så du nemt kan holde det i en hånd under flyvningen. Gælder især, hvis du flyver solo.

 

Enroute- og vendepunktsbilleder
I opgavesættet ligger der også nogle billeder: Enroute- og vendepunktsbilleder.
Billeder af vendepunkter, kan være til hjælp når du skal finde punktet i virkeligheden.
Derudover er der et sæt billeder med enroute fotos. Det er billeder af ting på ruten. Disse skal man markere på kortet, hvis man altså kan finde dem. Er man helt ny, kan det godt synes lidt svært at finde enroute-billederne, og mange gange vil det kan være en fordel at fokusere mere på navigationsdelen. Her er nogle eksempler på enroutebilleder og vendepunktsbilleder fra Beta Air Rally i 2017.

Som nævnt skal du forlade flyveplanlægningen senest efter 60 minutter.
Hvis du strækker den sidste øjeblik har du herefter 15 minutter til takeoff.

De sidste punkter på tjeklisten:

  • Sæde justering og evt.opsætning af fotoplade, eller sætte dem fast med tape, så de er let tilgængelige.
  • Indstil gyro-kompasset og check fotos / evt. prøve at huske nogle af dem.
  • Flyet har selvfølgelig sin egen checkliste og du kan evt. udvide denne med dine egne vigtige punkter.

Efter takeoff gælder først og fremmest om at finde startpunktet uden alt for meget stress.
Som nævnt glemmer mange at have en lille plan for at finde vej til startpunktet.

De fleste flyver dog hurtigst muligt ud til startpunktet for at være i god tid. Måske er man der allerede 2 minutter før flyveplanens tidspunkt for passage af startpunktet.
Det er her tilladt at cirkle lidt rundt inden passage af startpunktet og i ro og mag få trimmet flyet til korrekt hastighed.
Pas på ikke at passere startpunktet før den planlagte tid. Kom ikke for tæt på, hvis du cirkler lige før punktet.
I startpunktet vil der være udlagt et bogstav på jorden, som du skal notere. Bogstavet vil være nemt at se, mens man cirkler rundt før startpunktet.
Der vil altid være et bogstav i start- og slutpunkter. I vendepunkter på ruten kan der være udlagt et bogstav, men det må man så blot tjekke/notere i kortet ved hver passage.
Efter passage af startpunket er det ikke tilladt at cirkle mere. Din GPS-kurs må ikke afvige mere end 90 grader fra aktuelt track.
Eneste undtagelse er de førnævnte proceduredrej (1 min. drej i vendepunkter med ny kurs > 90 grader).

Efter passage af startpunktet er det i princippet meget simpelt, hvad det hele går ud på: Bliv på track og hold tiden.
Det lyder jo meget nemt, men det kan nu blive rigtigt svært. Især hvis man samtidig vil finde nogle billeder.
For det ikke skal være alt for nemt, vil der også være udlagt nogle mærker/symboler på jorden.
Hvis man finder det svært at navigere præcist, og også holde tiden præcist, er et godt råd: Glem alt om billeder og mærker de første gange.
Man vil hurtigt opdage, at hvis ikke den grundlæggende navigation er nogenlunde ok, så koster det hurtigt forholdsvis mange strafpoint her.

Efter navigationsturen
Herunder ses et eksempel på et kort med markeringer efter turen.
Efter hjemkomst til flyvepladsen vil der være en lille briefing for hver enkelt deltager.
Her gennemgås kortet, og piloten fortæller hvad der er fundet af bogstaver, mærker og fotos.
Som regel kan man umiddelbart herefter også få udlevet en udskrift af sin aktuelle tur ud fra GPS-loggerens data.

Her ses en udskrift fra GPS-loggeren.

Landingskonkurrence
I præcisionsflyvning er der også en landingskonkurrence del.
Der skal udføres 4 landinger:

1 Normal landing
2 Landing uden brug af motorkraft
2 Landing uden brug af motorkraft og flaps
4 Landing over forhindring

 

Altså 2 landinger med motor (nr. 1 og 4) og 2 (nr. 2 og 3) uden brug af motor / glidelandinger (motor i tomgang).
Som udgangspunkt gælder det om at lande så tæt som muligt på en nul-streg og gøre det på normal vis.
Unormal landing er defineret i reglerne.

 

Masser af oplevelser

Vi håber dette kan hjælpe dig i gang med konkurrenceflyvningen. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Luftsport Danmark.

Til vores konkurrencer vil du møde mange andre ligesindede, få mange oplevelser og godt socialt samvær. Alt dette samtidig med, at du selvfølgelig også bliver en bedre pilot. Kommer du rigtigt godt i gang er der rige muligheder for at deltage i internationale konkurrencer og få mange store flyveoplevelser rundt omkring i verdenen.

Som inspiration er her et par links:

Kommende arrangementer