Test side

By : Allan Hansen

Mødet i Billund havde deltagere fra over 20 lande fra store dele af verden.

For første gang har FAI-GAC holdt sit årlige møde i Danmark, nærmere bestemt på Legoland hotel og konferencecenter i Billund.  FAI (Fédération Aéronautique Internationale) er hovedorganisation for alt hvad der har med luftsport at gøre. Organisationen har hovedkontor i Lausanne i Schweiz.

Alt lige fra flyvning med små droner i lav højde til amatør raketter som sendes ud i rummet er under FAI’s vinger. I vores GA-verden hører bl.a. sport som Præcisions- og Rallyflyvning, Air Race og også en komite, som holder styr på verdensrekorder indenfor flyvningen. Hele denne del under FAI kaldes General Aviation Committe, GAC.

FAI-GAC mødes en gang om året for at diskutere og arbejde med udviklingen af sport indenfor GA og evt. ændringer af regler i de forskellige sportsgrene. Det er også her der tages beslutning om fremtidige sportsbegivenheder som verdensmesterskaber, Air Games etc. Mødet har deltagere fra hele verden, så en slags topmøde indenfor GA kan man godt kalde det.

Hvert FAI-medlemsland har udpeget 2 personer (delegate /alternate) til at repræsentere sit lands nationale luftsportsforbund. For tiden er det Vagn Jensen og Allan Hansen, der er hhv. delegate og alternate.

Vagn Jensen har den fine titel af ærespræsident i kraft af, at han tidligere har været præsident for FAI-GAC og selvfølgelig sit mangeårige virke indenfor GA og sport. Vagn Jensen modtog i 2014 i øvrigt også et stort hædersbevis i form af Charles Lindbergh diplomet. Allan Hansen er i øjeblikket formand for Præcisions-flyvningskomiteen, så Danmark er i høj grad med, der hvor beslutningerne tages indenfor luftsport.

Årsmødet i Billund foregik fredag-lørdag d. 8-9. november 2019. Fredag var der først møde i de mindre komiteer, som arbejder med opdatering og regler, gennemgang af evt. afholdte konkurrencer mm. Senere samme dag og hele lørdagen går med fælles møder, hvor alt præsenteres for alle deltagende lande. Til sidst stemmes der om evt. ændringer og der er præsenteres ofte også bud fra forskellige lande, som ønsker at afholde konkurrencer. Referater og div. rapporter fra selve møderne kan findes på FAI´s hjemmeside.

Det hele afsluttes lørdag aften med gallamiddag og selvfølgelig godt socialt samvær mellem alle landenes deltagere. Næste års møde afholdes i Sydafrika i forbindelse med Rally Verdensmesterskabet 2020.

Deltagerne ved mødet i Billund var:

Kommende arrangementer