Sirius hovedsponsor for DMU Sport

siriusDMU Sport har fået ny hovedsponsor. Det er det Sirius Aviation Insurance, der er et relativt nyt forsikringsselskab på det danske marked. Da forsikringsvirksomhed er tæt forbundet med DMU Sports aktiviteter for at styrke flyvesikkerheden, lå sponsoratet så at sige lige for.

Selv om Sirius er nyt i Danmark, er moderselskabet det største reassurance selskab i Skandinavien med en kundekreds verden over. Selskabet har kontorer i Stockholm, Hamburg, London, Singapore, Zürich og senest i København, hvor staben i løbet af kort rykker ind i lokaler i Nyhavn. Selskabet har dog allerede et indgående kendskab til det danske marked for flyforsikring, idet selskabets direktør, Hans Jørn Christensen, har arbejdet i branchen en årrække.

Aftalen med Sirius gælder alle aktiviteter under DMU Sport med undtagelse af DM i præcisionsflyvning, hvor Air BP fastholder sit sponsorat. Air BP har dog ønsket at trække sig ud af det det årlige rally efter mere end 25 år, og derfor er en af de umiddelbare konsekvenser af aftalen med Sirius, at rallyet skifter navn til Sirius Air Rally. Det sker med virkning fra det førstkommende rally efter sommerferien. Den nye sponsoraftale gælder i de kommende fem år. Udover støtte til rallyet vil Sirius bidrage til øvrige aktiviteter inden for flyvesikkerhed.

Økonomisk giver aftalen DMU Sport et fast årligt tilskud til aktiviteterne. Herudover vil DMU Sport modtage en andel af den forsikringspræmie som DMU-medlemmer indbetaler til Sirius Aviation Insurance i forsikringspræmie. Ved tegning af forsikring i Sirius støtter DMU-medlemmer altså direkte indsatsen for flysikkerhed i Danmark.

Kommende arrangementer